Φροντίζουμε στο Kildare - IntoKildare

Προγραμματισμός της επίσκεψής σας

 • Λεπτομερείς πληροφορίες επισκεπτών είναι διαθέσιμες στο intokildare.ie
 • Μειωμένες δυνατότητες για να επιτραπεί η κοινωνική απόσταση.
 • Ηλεκτρονικές κρατήσεις εκ των προτέρων για να αποφύγετε πλήθος και ουρές.
 • Ειδικά slots για ευάλωτους επισκέπτες όπου είναι δυνατόν.
 • Εκτύπωση χωρίς επαφή στο σπίτι ή εισιτήρια για κινητά για αξιοθέατα.
 • Εγκαταστάσεις προπληρωμής εκ των προτέρων για αποφυγή ουρών.
Προγραμματισμός της επίσκεψής σας

Κατά την άφιξη

 • Ελαχιστοποιημένα σημεία πρόσβασης επισκεπτών.
 • Περιορισμένοι αριθμοί με ελεγχόμενη ουρά.
 • Καθησυχαστικό και εκπαιδευμένο φιλόξενο προσωπικό.
 • Σταθμοί απολύμανσης χεριών.
Κατά την άφιξη

Τα υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας

 • Προσχεδιασμένες ροές πελατών.
 • Καθαρή σήμανση κοινωνικής απόστασης.
 • Προηγμένα και συνεπή καθεστώτα καθαρισμού.
 • Εγκαταστάσεις απολύμανσης ή πλυσίματος χεριών.
 • Αλληλεπιδράσεις χωρίς επαφή με το προσωπικό
 • Συχνά αεριζόμενοι χώροι.
Υψηλότερα Πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας

Ειδικευμένη και σίγουρη ομάδα

 • Κηδεμόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.
 • Πλήρως εκπαιδευμένος σε μέτρα ασφαλείας.
 • ΜΑΠ για όλο το προσωπικό.
 • Καθημερινοί έλεγχοι υγείας.
Ειδικευμένη και σίγουρη ομάδα

Εμπειρία πελατών 5 αστέρων

 • Μια ασφαλής, φιλόξενη και αξέχαστη εμπειρία.
 • Καθοδήγηση και εκτέλεση κοινωνικής αποστασιοποίησης.
 • Απομακρυσμένα καθίσματα και υπαίθριοι πάγκοι.
 • Κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Ανεπαφικά μέχρι σημεία και πληρωμές.
 • Ο καθαρισμός γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Εμπειρία πελατών 5 αστέρων

Εγγραφή στην πρωτοβουλία «We Care in Kildare».

Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν την αφίσα του Kildare Fáilte έχουν υπογράψει μια δήλωση ότι συμμορφώνονται με όλα τα σημεία, εφόσον ισχύουν για την επιχείρησή τους και ότι συμμορφώνονται με τις κυβερνητικές οδηγίες. Μετά την ολοκλήρωση της παρακάτω δήλωσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα λάβουν μια αφίσα και ένα αυτοκόλλητο σήμα «We Care in Kildare» που θα εμφανίζεται στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και ένα ψηφιακό αντίγραφο της αφίσας και του σήματος.

Φροντίζουμε στο σήμα Kildare