Προ-προγραμματισμός της επίσκεψής σας

 • Αναλυτικές πληροφορίες επισκεπτών διαθέσιμες στο intokildare.ie
 • Μειωμένες ικανότητες που επιτρέπουν την κοινωνική απόσταση.
 • Online κρατήσεις εκ των προτέρων για την αποφυγή πλήθους και ουρών.
 • Ειδικές θέσεις για ευάλωτους επισκέπτες, όπου είναι δυνατόν.
 • Εκτύπωση χωρίς επαφή στο σπίτι ή εισιτήρια για κινητά για αξιοθέατα.
 • Διευκολύνσεις προπληρωμής εκ των προτέρων για την αποφυγή ουρών.
Προγραμματισμός της επίσκεψής σας

Κατά την άφιξη

 • Ελαχιστοποιημένα σημεία πρόσβασης επισκεπτών.
 • Περιορισμένοι αριθμοί με ελεγχόμενη ουρά.
 • Καθησυχαστικό και εκπαιδευμένο φιλόξενο προσωπικό.
 • Σταθμοί απολύμανσης χεριών.
Κατά την άφιξη

Υψηλότερα Πρότυπα Υγείας & Ασφάλειας

 • Προσχεδιασμένες ροές πελατών.
 • Καθαρή σήμανση κοινωνικής απόστασης.
 • Προηγμένα και συνεπή καθεστώτα καθαρισμού.
 • Εγκαταστάσεις απολύμανσης ή πλύσης χεριών.
 • Αλληλεπιδράσεις χωρίς επαφή με το προσωπικό
 • Συχνά αεριζόμενοι χώροι.
Υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας

Πιστοποιημένη & Εμπιστευτική ομάδα

 • Κηδεμόνες κοινωνικής απόστασης.
 • Πλήρως εκπαιδευμένο στα μέτρα ασφαλείας.
 • ΜΑΠ για όλο το προσωπικό.
 • Καθημερινοί έλεγχοι υγείας.
Πιστοποιημένη & Εμπιστευτική ομάδα

Εμπειρία πελατών 5 αστέρων

 • Μια ασφαλής, φιλόξενη και αξέχαστη εμπειρία.
 • Καθοδήγηση και εκτέλεση κοινωνικής απόστασης.
 • Απομακρυσμένα καθίσματα και εξωτερικοί πάγκοι.
 • Τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Ανεπικοινωνία μέχρι σημεία και πληρωμές.
 • Ο καθαρισμός πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Εμπειρία πελατών 5 αστέρων

Εγγραφή στην πρωτοβουλία «Φροντίζουμε στο Kildare»

Οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν την αφίσα της Kildare Fáilte υπέγραψαν μια αυτοδιάθεση ότι συμμορφώνονται με όλα τα σημεία, εάν ισχύουν για τις επιχειρήσεις τους και τηρούν τις κυβερνητικές οδηγίες. Μετά τη συμπλήρωση της παρακάτω δήλωσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα λάβουν ένα αυτοκόλλητο αφίσα και ένσημα «We Care in Kildare» για προβολή στους χώρους τους, καθώς και ένα ψηφιακό αντίγραφο της αφίσας και του σήματος.

Φροντίζουμε στο σήμα Kildare