Προσβασιμότητα - IntoKildare

Στρατηγική Προτεραιότητα 4: Ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας προορισμού

Δράση 15: Ενθάρρυνση της υιοθέτησης αρχών καθολικού σχεδιασμού

Η υιοθέτηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού (δηλ. καθιστώντας τα τουριστικά αξιοθέατα, τα καταλύματα και τις υπηρεσίες προσβάσιμα σε όλους) θα επιτρέψει σε μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων να απολαύσει την εμπειρία του τουρισμού στο Kildare. Αυτό περιλαμβάνει τους νέους, τους ηλικιωμένους και εκείνους με διαφορετικές ικανότητες. Οι νέες και υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις θα ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν αρχές καθολικού σχεδιασμού και φιλικού προς την ηλικία σχεδιασμού στην ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

 

Το Into Kildare θα συνεργαστεί με το County Kildare Access Network και το Kildare County Council για να ενθαρρύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αρχές καθολικού σχεδιασμού.